ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

Miss.Jane D.Agustin
ภาษาอังกฤษ

Miss.Alona P.Cabangdi
ภาษาอังกฤษ

Carmela B. Inway
ภาษาอังกฤษ