ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ

Mrs.Jay Ann Oca Quierra
ภาษาอังกฤษ

Miss Helen Faith Bagnato
ภาษาอังกฤษ

Mr.Bryan B.Cariaso
ภาษาอังกฤษ

Mr.Arthur Lorenzo Cajolo JR
ภาษาอังกฤษ

Mr.Ranilo Herrera Carreon
ภาษาอังกฤษ

Mr.Ener Gambala Ebalobo
ภาษาอังกฤษ