ทำเนียบคนเก่ง
การแข่งขันกีฬายิมนาสติก//การแข่งขันสัมมนาคาราเต้โด//การแข่งขันวิ่งมินิ มาราธอน (อ่าน 89) 04 ธ.ค. 63
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียน และคุณครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 93) 04 ธ.ค. 63
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2563 (อ่าน 99) 01 ธ.ค. 63
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีคะแนนอันดับ1ระดับจังหวัดและอันดับ1ในระดับเขตฯ (อ่าน 491) 09 เม.ย. 63
นักเรียนที่มีคะแนน O-Net อยู่ลำดับ 1-15 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 365) 09 เม.ย. 63
รางวัลในระดับต่างๆ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ (อ่าน 353) 17 ม.ค. 63
ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 908) 25 มี.ค. 62
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (อ่าน 1932) 27 ส.ค. 61