ทำเนียบคนเก่ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 58) 03 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาไทย (อ่าน 49) 03 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 (อ่าน 108) 29 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 (อ่าน 111) 29 มี.ค. 66
นักเรียนสอบได้รางวัลระดับภาค กิจกรรมยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ (อ่าน 311) 14 มี.ค. 66
ผลคณิตศาสตร์ยอดเพชร (อ่าน 410) 26 ก.ย. 65
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบรางวัลแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงวรันธร หาญกำธร นักเรียนชั้น ป.2/6 (อ่าน 472) 30 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (อ่าน 690) 27 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอแสดงความยินดีและยกย่องนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 37 กีฬาคาราเต้โด้ (อ่าน 505) 27 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน(NT) ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาสตร์ (อ่าน 631) 08 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ ในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 378) 03 พ.ค. 65
ขอแสดงความชื่นชมให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนสอบแข่งขัน ยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยในภาพรวมทุกระดับชั้น อยู่ในลำดับที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคเหนือ รวม 17 โรงเรียน (อ่าน 535) 26 มี.ค. 65
แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาสตร์ (อ่าน 362) 24 มี.ค. 65
แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชา ภาษาอังกฤษ (อ่าน 348) 24 มี.ค. 65
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมอบเกียรติบัตร รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศ ให้กับเด็กหญิงสิชา ลือชูวงศ์ ในโครงการทดสอบพัฒนาศักยภาพรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่าน 620) 23 ก.พ. 65
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับรางวัลโครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 465) 22 ธ.ค. 64
ผลการทดสอบแข่งขันนักเรียนโครงการเพชรอินทนิล แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ แผน Intensive English Proram (IEP) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 491) 22 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 681) 03 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา2563) (อ่าน 904) 21 เม.ย. 64
พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 6(16 มี.ค.64) (อ่าน 864) 16 มี.ค. 64
พิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2021 (16 มี.ค.64) (อ่าน 592) 16 มี.ค. 64
พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2020 รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (11 มี.ค.64) (อ่าน 692) 12 มี.ค. 64
พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การแข่งขัน KARATEDO CHAMPIONSHIP 2020 (11-มี.ค-64) (อ่าน 627) 12 มี.ค. 64
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 17 และรางวัลการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้ง (8 มี.ค.64) (อ่าน 579) 08 มี.ค. 64
พิธีมอบรางวัลโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริภพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของบริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชัน (อ่าน 668) 19 ม.ค. 64
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียน และคุณครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 864) 04 ธ.ค. 63
พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติ การแข่งขันกีฬายิมนาสติก//การแข่งขันสัมมนาคาราเต้โด//การแข่งขันวิ่งมินิ มาราธอน (อ่าน 801) 04 ธ.ค. 63
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2563 (อ่าน 727) 01 ธ.ค. 63
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีคะแนนอันดับ1ระดับจังหวัดและอันดับ1ในระดับเขตฯ (อ่าน 1158) 09 เม.ย. 63
นักเรียนที่มีคะแนน O-Net อยู่ลำดับ 1-15 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1071) 09 เม.ย. 63
รางวัลในระดับต่างๆ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ (อ่าน 849) 17 ม.ค. 63
ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 1593) 25 มี.ค. 62
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (อ่าน 2438) 27 ส.ค. 61