ทำเนียบคนเก่ง
ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา2563) (อ่าน 293) 21 เม.ย. 64
พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 6(16 มี.ค.64) (อ่าน 305) 16 มี.ค. 64
พิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2021 (16 มี.ค.64) (อ่าน 218) 16 มี.ค. 64
พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2020 รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (11 มี.ค.64) (อ่าน 268) 12 มี.ค. 64
พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การแข่งขัน KARATEDO CHAMPIONSHIP 2020 (11-มี.ค-64) (อ่าน 242) 12 มี.ค. 64
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 17 และรางวัลการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้ง (8 มี.ค.64) (อ่าน 202) 08 มี.ค. 64
พิธีมอบรางวัลโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริภพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของบริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชัน (อ่าน 269) 19 ม.ค. 64
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียน และคุณครูผู้สอนภาษาไทย (อ่าน 350) 04 ธ.ค. 63
พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติ การแข่งขันกีฬายิมนาสติก//การแข่งขันสัมมนาคาราเต้โด//การแข่งขันวิ่งมินิ มาราธอน (อ่าน 362) 04 ธ.ค. 63
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2563 (อ่าน 374) 01 ธ.ค. 63
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีคะแนนอันดับ1ระดับจังหวัดและอันดับ1ในระดับเขตฯ (อ่าน 806) 09 เม.ย. 63
นักเรียนที่มีคะแนน O-Net อยู่ลำดับ 1-15 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 572) 09 เม.ย. 63
รางวัลในระดับต่างๆ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ (อ่าน 513) 17 ม.ค. 63
ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 1142) 25 มี.ค. 62
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (อ่าน 2105) 27 ส.ค. 61