ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสายโกศล เพื่อเตรียมความพร้อม (อ่าน 23) 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ให้มาปฏิบัติหน้าที่และจัดทำสัญญาจ้างดังเอกสารที่แนบ (อ่าน 23) 11 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผูู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ (อ่าน 29) 10 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 23) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง กรณีรับเพิ่มเติม (รับนักเรียนตามนโยบายปีการศึกษา ๒๕๖๕) ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก กรณีรับย้าย กรณีย้ายหลักสูตร และย้ายสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (อ่าน 59) 06 พ.ค. 65
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 30) 06 พ.ค. 65
ประกาศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดในรูปแบบ On-Site ปกติเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (อ่าน 36) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 25) 04 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผูู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 30) 04 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดกรอง กรณีรับเพิ่มเติม (รับนักเรียนตามนโยบายปีการศึกษา 2565) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กรณีรับย้าย กรณีย้ายหลักสูตร และย้ายสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปี (อ่าน 52) 03 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 32) 03 พ.ค. 65
ขอยกเลิกประกาศฉบับแรกให้ใช้ฉบับแก้ไขนี้ค่ะ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 256 (อ่าน 56) 29 เม.ย. 65
แก้ไขประกาศโรงเรียน(เพิ่มเติม) เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขการรับนักเรียนเพิ่มเติม และรับย้ายนักเรียน จากเดิมประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง รับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) และรับย้ายนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึ (อ่าน 51) 29 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) (อ่าน 33) 29 เม.ย. 65
รับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 (เพิ่มเติม) และรับย้ายนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (อ่าน 59) 25 เม.ย. 65
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 40) 23 เม.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (อ่าน 58) 31 มี.ค. 65
ขอแสดงความชื่นชมให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนสอบแข่งขัน ยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 217) 26 มี.ค. 65
แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชา คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 97) 24 มี.ค. 65
แจ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน On-Line On-Demand และ On-Hand ในวันที่ 18 มี.ค.2565 (อ่าน 169) 17 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน On-Site ตามปกติวันที่ 14 มีนาคม 2565 (อ่าน 1291) 12 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การจัดชั้นเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 137) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสอบหนูน้อยยอดปัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2565 (อ่าน 102) 10 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 108) 09 มี.ค. 65
จัดสอบแข่งขันหนูน้อยยอดปัญญา โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ประเทศไทย (ภาคเหนือ) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย วันที่ 13 มี.ค.2565 (อ่าน 89) 09 มี.ค. 65
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ,On-Hand และ On-demand ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มี.ค. 2565 (อ่าน 142) 06 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดห้องเรียนตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 240) 02 มี.ค. 65
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Online On-demand ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2565 (อ่าน 798) 27 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 1302) 22 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียนตามปกติในวันที่ 21 ก.พ.2565 (อ่าน 237) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง การจัดห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1(3ขวบ) และชั้นอนุบาลปีที่2(4ขวบ) ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนปกติแบบเข้ม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 476) 19 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเทอม) (อ่าน 305) 18 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3ขวบ) และชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ขวบ) ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติแบบเข้มและห้องเรียนปกติ และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 312) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา Linguistics Intelligence Program ( LIP ) (อ่าน 299) 17 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นระบบ On-Line ,On-Demand และ On-Hand (อ่าน 615) 13 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษา (Placement Questionaire) ชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 611) 12 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นระบบ On-Line ,On-Demand และ On-Hand (อ่าน 1449) 10 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน On-site ตามปกติในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 248) 06 ก.พ. 65
เปิดระบบรับสมัครนักเรียนให้ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 5-6 ก.พ. 65 (อ่าน 360) 02 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นระบบ On-Demand และ On-Hand (อ่าน 174) 02 ก.พ. 65