ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 50) 03 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 54) 01 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 78) 25 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย-รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว-เอกภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ (อ่าน 93) 13 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย-รับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้แปลภาษา-ล่าม (อ่าน 92) 13 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย-รับสมัครครูอัตราจ้างเอกวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 69) 13 ก.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว #สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) 1 อัตรา รับสมัคร 12-22 มิ.ย.63 (อ่าน 101) 12 มิ.ย. 63
ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19 (อ่าน 155) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนร.ผ่านการคัดเลือกย้ายเข้าเรียนระดับอนุบาล 3-1/3-6 (อ่าน 106) 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนร.ผ่านการคัดเลือกย้ายเข้าเรียนระดับประถมศึกษา (อ่าน 113) 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 77) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนย้ายเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3/3,3/4 และ 3/6 ( ห้องเรียนปกติ )ปีการศึกษา2563 (อ่าน 93) 23 พ.ค. 63
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา2563 (อ่าน 100) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนย้าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 90) 23 พ.ค. 63
แจ้งเลื่อนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษานักเรียน ป.1-6 (อ่าน 546) 13 เม.ย. 63
ผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย​ ปีการศึกษา​ 2562 (อ่าน 268) 09 เม.ย. 63
การประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยระบบ Online (อ่าน 1032) 06 เม.ย. 63
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับบุคคลทั่วไป โดย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (อ่าน 2938) 02 เม.ย. 63
แจ้งยกเลิกการรับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ในวันที่ 4 เม.ย.63 (อ่าน 184) 01 เม.ย. 63
ผลสอบ (O-Net) ปี 2562 ผู้ที่มีคะแนนอันดับ1ระดับจังหวัดและอันดับ1ในระดับเขตฯ (อ่าน 198) 31 มี.ค. 63
นักเรียนที่มีคะแนน O-Net อยู่ลำดับ 1-15 (อ่าน 161) 30 มี.ค. 63
ผลการทดสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 224) 24 มี.ค. 63
ผลการประเมินความสามารด้านการอ่าน RT ป.1 (อ่าน 189) 20 มี.ค. 63
แจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 377) 19 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (อ่าน 209) 17 มี.ค. 63
แจ้งการปิด เปิดเรียน รับผลการเรียนฯ (อ่าน 303) 13 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองเพื่อจัดห้องเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 235) 12 มี.ค. 63
บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์ฯ( ตัวจริง) ห้องเรียนแบบเข้มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) อนุบาล 4 ขว (อ่าน 115) 07 มี.ค. 63
บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์ฯ( ตัวสำรอง) ห้องเรียนแบบเข้มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) อนุบาล 4 ข (อ่าน 74) 07 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3ขวบ) ตามนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา (อ่าน 78) 07 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3ขวบ) ตามนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา (อ่าน 95) 07 มี.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา (อ่าน 147) 07 มี.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา (อ่าน 158) 07 มี.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/5(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2 (อ่าน 146) 07 มี.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา (อ่าน 148) 07 มี.ค. 63
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 (อ่าน 156) 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 166) 05 มี.ค. 63
ประกาศรร.อนุบาลสุโขทัย เรื่องการใช้บัญชีรายชื่อนร.ผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกฯ(บัญชีสำรอง)ห้อง IEP ป.1 (อ่าน 169) 02 มี.ค. 63
ประกาศรร.อนุบาลสุโขทัย เรื่องการใช้บัญชีรายชื่อฯ(บัญชีสำรอง)ห้องเรียนพิเศษมอนเทสซอริ อนุบาล 2 (4ขวบ) (อ่าน 131) 02 มี.ค. 63
ประกาศสำนักงานเขตฯ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา (อ่าน 91) 27 ก.พ. 63