ทำเนียบคนเก่ง
ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา2563)
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้ 100  คะแนนเต็ม  ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม  100  ในวิชาคณิตศาสตร์  คือ  เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน  เด็กชายปุณณวิทย์  บัวแย้ม  และได้คะแนนเต็ม  100  ในวิชาภาษาอังกฤษ  คือ  เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์  และเด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 535 ครั้ง