ทำเนียบคนเก่ง
พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 6(16 มี.ค.64)
วันที่ 16 มีนาคม 2564
นายปัญญา นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่
1. เด็กหญิงธมน อินสวน
2. เด็กหญิงณิชา วทัญญูสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสิธา ลือชูวงศ์
4. เด็กหญิงพิฌาภัท เมฆพัฒน์
และครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
1. นางสุนันทา เรืองเดช
2. นางกัญญา อภิไชย
ครูผู้ประสานงานหลัก
1. นางจินตนา สุหงษา
ครูผู้ช่วยประสานงานด้านคอมพิวเตอร์
1. นายกีรติ จันโททัย
2. นางสาวกาญจนา อ่อมฤทธิ์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,16:03   อ่าน 305 ครั้ง