ทำเนียบคนเก่ง
พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การแข่งขัน KARATEDO CHAMPIONSHIP 2020 (11-มี.ค-64)
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายปัญญา นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
การแข่งขัน KARATEDO CHAMPIONSHIP 2020
ให้แก่นักเรียนผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. เด็กหญิงบุญธิชา นาคทรัพย์
รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 8-9 ปี
2. เด็กหญิงธัญพิชชา อุ่นแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 10-11 ปี
3. เด็กหญิงวรัตน์ศรันย์ รอดเที่ยง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 242 ครั้ง