ทำเนียบคนเก่ง
พิธีมอบรางวัลโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริภพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของบริษัทเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชัน
รางวัลโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริภพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของบริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น
1.เด็กชายปรวัฒน์ สุกใส ชั้นป.3/5 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด
2.เด็กหญิงภัทรพร เธียระวิบูลย์ ชั้น ป.4/5 รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,500 บาท
3.เด็กชายพฤทธิพร เธียระวิบูลย์ ชั้น ป.4/5 รางวัลที่ 1 ระดับภาค ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท
4.เด็กหญิงสิชา ลือชูวงศ์ ชั้น ป.4/6 รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร
5.เด็กหญิงณวิปรียา สินสุวรรณ ชั้น ป.5/6 รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร
6.เด็กชายคุณัชญ์ กิจสนาโยธิน ชั้น ป.6/6 รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,500 บาท
7.เด็กหญิงฆรชนก ตั้งสุขสันต์ ชั้น ป.6/6 รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 140 ครั้ง