ทำเนียบคนเก่ง
การแข่งขันกีฬายิมนาสติก//การแข่งขันสัมมนาคาราเต้โด//การแข่งขันวิ่งมินิ มาราธอน
1. การแข่งขันกีฬายิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40
ณ จังหวัดสุโขทัย
1.เด็กหญิงเนตรนภา เจือกุดขม้น
ผลการแข่งขัน ได้ 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
2.เด็กหญิงกัญญารินทร์ ยอมทองเลิศ
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
2.การแข่งขันสัมมนาคาราเต้โด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาโขนคาราเต้โดเกมส์
ณ จังหวัดเลย
1.เด็กหญิงบุญธิชา นาคทรัพย์
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 8-9 ปี
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทท่ารำ รุ่นอายุ 12-14 ปี
2.เด็กหญิงธัญพิชชา อุ่นแก้ว
ผลการแข่งขัน ได้ 1 ทอง ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 10-11 ปี
3.เด็กชายภูมิวัช แก้วเนย
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 10-11 ปี
4.เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมวิชัย
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ 12-13 ปี
5.เด็กหญิงกมุทพร ธินวล
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี
6.เด็กหญิงวรัตน์ศัรนย์ รอดเที่ยง
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี
ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญทองแดง ประเภทท่ารำทีมหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี
3.การแข่งขันวิ่งมินิ มาราธอน
1.เด็กหญิงชญานิศ ดีดกลิ่น
การแข่งขันวิ่งนเรศวรมินิ – มาราธอน2020 ระยะทาง10 ก.ม. ได้รับรางวัลลำดับที่ 3
-การแข่งขันวิ่งกงไกลาศ มินิ – มาราธอน ครั้งที่ 1
ระยะทาง10 ก.ม. ได้รับรางวัลลำดับที่ 4
2.เด็กหญิงจุตพร ก่ำเพชร
- การแข่งขันวิ่งนเรศวรมินิ – มาราธอน2020
ระยะทาง10 ก.ม. ได้รับรางวัลลำดับที่ 2
-การแข่งขันวิ่งกงไกลาศ มินิ – มาราธอน ครั้งที่ 1
ระยะทาง10 ก.ม. ได้รับรางวัลลำดับที่ 3
-การแข่งขันวิ่งพิชิตใจสุโขทัย มินิ – มาราธอน ครั้งที่ 6 ระยะทาง10 ก.ม.
3.เด็กหญิงกมุทพร ธินวล ชั้น
-การแข่งขันวิ่งพิชิตใจสุโขทัย มินิ – มาราธอน ครั้งที่ 6 ระยะทาง10 ก.ม.
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,15:36   อ่าน 89 ครั้ง