ทำเนียบคนเก่ง
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 76,408 คน สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้ นักเรียนที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุโขทัย
ป.1 ด.ช.ภูริณัฐ บุญอินทร์
ป.2 ด.ญ.ชิดดาว เชเดช
ป.3 ด.ญ.ธนกาญจน์ เครืออยู่
ป.4 ด.ญ.พิฌาภัทร เมฆพัฒน์
ป.5 ด.ช.พีรดนย์ ขำพันธ์
ด.ญ.ณวิปรียา สินสุวรรณ
ด.ญ.ณิชกมล คงเชื้อสาย
ป.6 ด.ช.ปณิธิ จินดาศักดิ์ และสุดท้ายนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคเหนือระดับชั้น ป.6 คือ ด.ญ. ธมน อินสวน ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 99 ครั้ง