ทำเนียบคนเก่ง
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
รายละเอียดมีดังนี้
เด็กชายพฤทธิพร   เธียระวิบูลย์ และเด็กหญิงภัทรพร  เธียระวิบูลย์ชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.ธนวุฒิ   ศรีปุงวิวัฒน์ ป.6/3 และ ด.ญ.สิชา   ลือชูวงศ์ ป.5/6 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 525 ครั้ง