ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565
เนื่องด้วยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ มีผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียนเดินทางมาจากต่างจังหวัดจำนวนมาก อีกทั้งมีคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สายพันธุ์โอมิครอน) ในจังหวัดเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อป้องกันและลดแนวโน้มความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน Online และ On-Demand ต่ออีก 1 สัปดาห์ คือตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และ Website ของโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 457 ครั้ง