ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
#TEDET ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
(Thailand Education Development and Evaluation Tests)
ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าร่วมสอบประเมินในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://tedet.ac.th/main/tedet_agenda.asp

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,21:32   อ่าน 175 ครั้ง