ภาพกิจกรรม
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสี่ฝ่ายกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียน เนื่องในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมและ ให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เป็นการส่งเสริมให้คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปีการศึกษา 2566
>>ภาพเพิ่มเติม <<
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,11:00   อ่าน 21 ครั้ง