ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256
วันพุธที่ 10. พฤษภาคม 2566 ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้บุคลากรพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยต่อไป
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,20:43   อ่าน 53 ครั้ง