ภาพกิจกรรม
พิธีมอบอาคารโดมจิตเมตตา โดยชูชาติ-ดาวนภา
นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นายวีระ  พุ่มไม้  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย  เขต 1  พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับ ดร.อนุวัฒนั   สุวรรณมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รับมอบ อาคารจิตเมตตา  โดม 1-2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จากนายศรีศักดิ์  เดชกิจวิกรม  ตัวแทน  คุณชูชาติ -คุณดาวนภา  เพ็ชรอำไพ กรรมการบริหาร บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ผู้มอบเงินบริจาคจำนวน 5,200,000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์กับโรงเรียน   นับเป็นความเมตตาที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์กับนักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอกราบขอบพระคุณคุณชูชาติ -คุณดาวนภา  เพ็ชรอำไพ  ผุ้ใหญ่ใจบุญทั้งสองท่านมา ณ  โอกาสนี้  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  จะใช้โดมจิตเมตตา 1 และ  2  ให้คุ้มค่า  เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  สมดังเจตนารมณ์ที่ท่านทั้งสองได้ตั้งไว้ทุกประการ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,11:13   อ่าน 52 ครั้ง