ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2565 ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสี่ฝ่าย จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปผลงานที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รักและสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในทุกงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566
>>ภาพกิจกรรม<<
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,00:37   อ่าน 73 ครั้ง