ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลสุโขทัย ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
ทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปี ณ อาคารบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ปกครองอนุญาตจำนวน 261 คน เข้ารับบริการ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารและคณะครูทุกคนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ขอขอบคุณคณะบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัยที่ให้ความอนุเคราะห์มาบริการถึงที่ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดความรุนแรงจากการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี
>>ภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2566,09:28   อ่าน 44 ครั้ง