ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการจากโรงเรียนอนุบาลอุทัยธานี คุมสอบการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางสาวรัตนาวดี   ทับเงิน และนายชัยวัฒน์   ขาวทุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ให้การต้อนรับนายสมเกียรติ  มาแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี  คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย การดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยผลการสอบในครั้งนี้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
>>ภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,11:12   อ่าน 138 ครั้ง