ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2566
นางสาวรัตนาวดี   ทับเงิน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  เป็นตัวแทน  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประจำปีพุทธศักราช  2566   จากนายสุชาติ  ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ  อาคารวรรณกลาง  มหาวิทยาลับการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสุโขทัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  กุมภาพันธ์  2566 นับเป็นความเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจร่วมกันของครอบครัวบัวหลวง  และเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง  ตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,12:13   อ่าน 41 ครั้ง