ภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันพ่อขุนรามมหาราช ประจำปี 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อำนวยการโดย ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสี่ฝ่าย นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จำนวน 30 คน ในชุดการแสดง "รำเสียงระฆัง" เข้าร่วมการแสดง แสง สี เสียง ในงานวันพ่อขุนรามมหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ ลานพ่อขุนฯ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีของจังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อมและขอชื่นชมนักเรียนนักแสดงทั้ง 30 คน ที่เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนอีกด้วย
>>ภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,16:19   อ่าน 34 ครั้ง