ภาพกิจกรรม
การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน เพื่อนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย หนึ่งในตัวชี้วัดชองโครงการดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้น
>>ภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,16:17   อ่าน 25 ครั้ง