ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยโดย ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่าย และคณะกรรมการรับนักเรียน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อันส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนแบะมั่นคงต่อไป
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,16:17   อ่าน 27 ครั้ง