ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางดำเนินการการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล ซึ่งก่อให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายต่อไป
>>ภาพกิจกรรม<<
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,20:31   อ่าน 34 ครั้ง