ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนงานที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมต่อไป
>>ภาพการประชุม<<
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,19:46   อ่าน 34 ครั้ง