ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านยางเมือง
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย และตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยให้การต้อนรับนายปราโมทย์ อยู่อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเมืองและคณะครูโรงเรียนบ้านยางเมือง ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมทั้งเดินทางมาส่งคุณครูอรัญญา คีรีมาศทอง ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความเต็มใจและขอต้อนรับคุณครูอรัญญาสู่ครอบครัวบัวหลวงด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2565,22:05   อ่าน 39 ครั้ง