ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยพร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี ทับเงิน นายธวัชชัย ด่านจิระมนตรี นายชัยวัฒน์ ขาวทุ่ง และนายปริญญา จันทนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบกระเช้าที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ นายวีระ พุ่มไม้ และนายวัลลภ เอี่ยมมะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,19:13   อ่าน 35 ครั้ง