ภาพกิจกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยได้รับมอบหมายจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ให้นำนักเรียนร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ณ ลานจำลองวิถีชีวิต อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ร่วมกับคณะครูและผู้ปกครอง ได้นำนักเรียนกว่า 70 คน จัดการแสดง จำนวน 5 รายการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในคืนวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและคำชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทยได้อย่างดี
>>ภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,14:19   อ่าน 45 ครั้ง