ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดวิชาการ ระดับปฐมวัย
คณะครูสายชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล เพื่อจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนปฐมวัย ได้เกิดทักษะจากการเรียนรู้นำสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข พัฒนาจากนักเรียนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ให้การสนับสนุนและให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
>> ภาพเพิ่มเติม <<
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,20:41   อ่าน 40 ครั้ง