ภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็นเล่นสนุก”
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองรัตนาวดี ทับเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดการประชุมคณะครูฝ่ายปฐมวัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็นเล่นสนุก”ภายใต้โครงการพร้อมพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ซึ่งจะจัดในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,21:25   อ่าน 37 ครั้ง