ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากนักเรียน
ทีมเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย ทำการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่. 17-26 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขอนามัยทางช่องปากที่ดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,20:58   อ่าน 42 ครั้ง