ภาพกิจกรรม
โครงการกีฬาไทยสายใยสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสำคัญของกีฬาพื้นบ้าน
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดยนักศึกษาฝึกกประสบการณ์ วิชาเอกพละศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จัดโครงการกีฬาสายใยสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของกีฬาพื้นบ้าน
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,20:57   อ่าน 40 ครั้ง