ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจการประเมินตามโครงการอ่านออก เขียนได้
นางสมปอง ราษีและนางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ในการประเมินนักเรียนตามโครงการอ่านออก เขียนได้ ลายมืองามทั้งห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวรัตนาวดี ทับเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,21:32   อ่าน 33 ครั้ง