ภาพกิจกรรม
มหกรรมเปิดบ้านอนุบาลยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยโดยการนำของ ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองทั้งสี่ฝ่ายและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย นำผลงานนวัตกรรม Best Practice การบริหารจัดการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในมหกรรมเปิดบ้านอนุบาล ยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยเพราะความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
>>ประมวลภาพ<
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,21:22   อ่าน 42 ครั้ง