ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 พ.ค.2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมต้านทุจริต (No corruption ) โตไปไม่โกงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย นำโดย ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสี่ฝ่าย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จัดกิจกรรมต้านทุจริต (No corruption ) โตไปไม่โกง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนต่อต้านการทุจริต เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี ไม่มีพฤติกรรมคดโกง และประกอบอาชีพสุจริตในอนาคตต่อไป

>>ลิงค์ภาพกิจกรรมต้านทุจริต<<
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,14:58   อ่าน 23 ครั้ง