ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 นายปริญญา จันทนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และนายธวัชชัย ด่านจิระมนตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565
นายปริญญา จันทนา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และนายธวัชชัย ด่านจิระมนตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสายโกศล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1310742282754860
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,10:52   อ่าน 28 ครั้ง