ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ณหอประชุมสมเกียรติ ชอบผล โดยมีนายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยและว่าที่ร้อยตรีอนุชา เกตุสละไชย ครูจากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1310720126090409
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,10:50   อ่าน 29 ครั้ง