ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 -3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 -3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การดำเนินงานดังกล่าวเป็นได้ความเรียบร้อย จากการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย และการบริการด้วยใจจากคณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุโขทัย
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1306735929822162
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,10:46   อ่าน 23 ครั้ง