ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสี่ฝ่าย จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสี่ฝ่าย จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1242662319562857
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2564,20:05   อ่าน 31 ครั้ง