ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการลูกพ่อขุนรามลายมืองาม อ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งห้องเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเน้นของ สพป.สท.1 โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1239780199851069
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,09:26   อ่าน 20 ครั้ง