ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 นางสาวรัตนาวดี ทับเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดการอบรมให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
นางสาวรัตนาวดี ทับเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดการอบรมให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม Meeting room & Conference โดยมี นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1 มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1234581543704268

โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2564,10:13   อ่าน 26 ครั้ง