ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1234577160371373
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2564,10:04   อ่าน 25 ครั้ง