ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม Meeting room & Conference โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดยมี นางประพรศิลป์ ชมนก นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี ศึกษานิเทศ สพป.สุโขทัย เขต 1 และนายอำนวย ทิมมี ข้าราชการบำนาญเป็นวิทยากรให้
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=AnubanST&set=a.1233189227176833
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,20:12   อ่าน 26 ครั้ง