ภาพกิจกรรม
18 มีนาคม 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
#โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน โดยรองฯ ธวัชชัย ด่านจิระมนตรี เป็นผู้กล่าวให้โอวาสนักเรียนเนื่องในโอกาสจบการศึกษาในครั้งนี้
ลิงค์ภาพกิจกรรมโรงเรียน
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1063815474114210
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,13:28   อ่าน 120 ครั้ง