ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายปัญญา นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบเกียรติบัตร “โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน)” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับประเทศ
วันที่ 16 มีนาคม 2564
นายปัญญา นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบเกียรติบัตร “โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน)” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับประเทศ
ลิงค์ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/AnubanST
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,15:57   อ่าน 119 ครั้ง