ภาพกิจกรรม
กิจกรรม PLC นาฏศิลป์ อนุบาล 1-3 วันที่ 3,5 มีนาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดยสายชั้นปฐมวัย ได้จัดให้มีโครงการนาฎศิลป์ PLC ขึ้นเพื่อแสดงผลการจัดการเรียนรู้นาฎศิลป์ของสายชั้นปฐมวัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างห้องเรียน ซึ่งมีการแสดงของนักเรียนสายชั้นปฐมวัยผลัดเปลี่ยนกันเป็นห้องเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดงของบุตรหลาน และมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนอีกด้วย 
    ลิงค์ภาพกิจกรรม  https://www.facebook.com/AnubanST
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:05   อ่าน 133 ครั้ง