ภาพกิจกรรม
2 มี.ค.64 เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2564
     โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาได้จัดการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ขึ้น โดยสภานักเรียนชุดนี้จะมีการฝึกงาน
กับสภานักเรียนรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และจะทำหน้าที่
สภานักเรียนในปีการศึกษา 2564 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
สำนักงาน กกต. จังหวัดสุโขทัย ให้ความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในการนับคะแนน
     ลิงค์ภาพกิจกรรม 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1053888468440244
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,21:40   อ่าน 136 ครั้ง