ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 มี.ค.64 รร.อนุบาลสุโขทัย เป็นสนามสอบ“ยอดปัญญา วิชาการอนุบาลภาคเหนือ” ครั้งที่ 15 ฯลฯ
     วันที่ 1 มีนาคม 2564 สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย(ภาคเหนือ) และกลุ่มโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ 17 จังหวัด 18 โรงเรียน จัดกิจกรรม “ยอดปัญญา วิชาการอนุบาลภาคเหนือ” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน 5 รายวิชาหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้น ป.1 – ป.6 โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ สนามสอบ #โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โดยมี นายปัญญา นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
     ลิงค์ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/AnubanST
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,19:34   อ่าน 76 ครั้ง