ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษานิเทศก์ สปพ.สท 1 มานิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ
     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 โดยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
     ลิงค์ภาพกิจกรรม 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1041075113054913
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,13:18   อ่าน 60 ครั้ง