ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จาก นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี และ นางศรัญญารัตน์ พรมลา ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
       ภาพกิจกิจกรรม  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanST&set=a.1033669480462143
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2564,12:59   อ่าน 63 ครั้ง