ภาพกิจกรรม
23 ธันวาคม 2563 ช่วงเช้า คณะฯได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ช่วงเช้า คณะฯได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6
     ลิงค์ภาพกิจกรรมฯ https://www.facebook.com/AnubanST
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2563,12:02   อ่าน 30 ครั้ง